Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rok 2014


18. november 2014 -    Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                      (FEM SPU v Nitre)


30. september 2014

zasadnutie Klubu v Aule SPU v Nitre
v rámci 30. ročníka medzinárodného filmového festivalu s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
AGROFILM 2014


Programom zasadnutia bolo:

- voľby do riadiacich orgánov KPO
- premietnutie vybraných filmov v rámci MFF AGROFILM 2014 s odborným komentárom a spoločnou diskusiou

Filmy:
Päť najdôležitejších hubových chorôb kukurice (Nemecko)
Kúzlo reprodukcie hospodárskych zvierat (Čína)
Vízia mladého farmára (Slovensko), (Srbsko), (Švajčiarsko)

Odborný komentár a diskusia:
Ing. Peter Bokor, PhD.
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.
Ing. Peter Francisci


22. august 2014 -    Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                  (AGROKOMPLEX v Nitre)


21. - 23. máj 2014

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Klub poľnohospodáirskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku

zorganizovali
medzinárodnú vedeckú konferenciu

MEDZINÁRODNÉ  VEDECKÉ  DNI  2014

"Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky a poľnohospodárstva:
Výzvy pre manažment a verejné politiky"

 

Téma konferencie

Konferencia bude venovaná relevantným témam potravinovej bezpečnosti v kontexte so zvyšovaním výkonnosti ekonomiky a zvlášť poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia. Analýzy budú zamerané na vzťahy medzi ekonomickým výkonom, poľnohospodárstvom, vidieckym hospodárstvom a životným prostredím. Z globálneho hľadiska signifikantný počet obyvateľov trpí nedostatkom potravín, čo nastoľuje neľahkú úlohu pre výskumníkov a politikov pri tvorbe verejných politík. Zvýšenie produktivity poľnohospodárskych podnikov sa často uvádza ako liek na problémy nedostatku potravín. Vo vyspelých krajinách zvyšovanie produktivity je často v rozpore s riešením otázok ochrany životného prostredia, produkcie verejných statkov a vytvárania pracovných príležitostí. Pozvaní hlavní rečníci a účastníci budú prezentovať nové pohľady riešenia nastolených otázok z rôznych perspektív.

 

viac na:
http://www.fem.uniag.sk/fem/mvd2014/


25. marec 2014 -            Účasť v odbornej porote na finále stredoškolskej súťaže NAJ agro dievča,

                                        chlapec 2014 (Agrokomplex Nitra)    

 


 

15. február 2014 -          Účasť v odbornej porote na semifinále stredoškolskej súťaže 
                                        NAJ agro dievča, chlapec 2014 (Agrokomplex Nitra) 

17. január 2014 -          Zasadnutie Rady Klubu   
                                      (FEM SPU v Nitre)


TOPlist