Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rok 2012


16. október 2012 -    Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                    (FEM SPU v Nitre)


6. a 7. jún 2012 -     Celoslovenské dni poľa
                                
  (Dvory nad Žitavou) - propagácia KPO pri SPU

foto na:
FOTKY 1
FOTKY 2
http://www.slpk.sk/cdp2012/cdp2012-spunr.pps


 

 

13. september 2012 -    Valné zhromaždenie KPO pri SPU    * zápisnica
                                         (FEM SPU v Nitre) - pri príležitosti osláv 60. výročia založenia SPU v Nitre


16. - 18. máj 2012

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
a
Klub poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

zorganozovali
medzinárodnú vedeckú konferenciu

MEDZINÁRODNÉ  VEDECKÉ  DNI

"Globálne komoditné trhy: Nové výzvy a úloha verejných politík"

Téma konferencie

Turbulentný vývoj globálnych cien komodít v súčasnosti vedie k významným zmenám svetových ekonomík a k okamžitým reakciám zo strany manažmentov podnikov, spotrebiteľov, vedcov a tvorcov verejných politík. Nárast globálnych cien komodít sa často spája s rastúcim dopytom v rozvíjajúcich sa ekonomikách, nižšími investíciami do výskumu a rozvoja poľnohospodárstva, prechodom k výrobe biopalív, nestabilitou na finančných trhoch, klimatickými zmenami atď. Okrem toho v posledných desaťročiach pokračujú zmeny v mikro a makroštruktúre trhov a inštitúcií. Vo vedeckej literatúre sú prezentované rôzne návrhy na riešenie novovzniknutej situácie a aplikované rôzne scenáre verejných politík s cieľom zmiernenia negatívnych aspektov globálneho rozvoja. Konferencia vytvorí priestor pre diskusné fórum o úlohe poľnohospodárstva, ekonomiky, aplikovaných vied a verejných politík v meniacom sa svete.

 

viac na:
http://www.fem.uniag.sk/fem/mvd2012/
foty TU


17. máj 2012 -    Valné zhromaždenie KPO pri SPU    * zápisnica
                              (FEM SPU v Nitre)
 


TOPlist