Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Rok 2013


17. december 2013 -  Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                   (FEM SPU v Nitre)


22. november 2013 -    Valné zhromaždenie KPO pri SPU
                                      (Aula SPU v Nitre)

viac na:
http://www.polnohospodar.sk/kategorie-spravodajstva/218-ponohospodar-7-858/5187-zasadal-klub-ponohospodarskych-odbornikov-pri-spu-v-nitre


22. október 2013 -    Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                  (FEM SPU v Nitre)

8. október 2013 -    Zasadnutie Rady Klubu    * zápisnica
                                (FEM SPU v Nitre)


19. marec 2013

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU

a

Združenie mladých farmárov na Slovensku

zorganizovali
medzinárodnú vedeckú konferenciu

"Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku"

 

Téma konferencie

Cieľová skupina: konferencia je určená pre vedeckú komunitu, verejnú správu a agro-podnikateľskú prax

Cieľ konferencie: Cieľom konferencie je zosúladiť vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka. Vecné a finančné zladenie v rámci vidieckeho priestoru v súlade s udržateľným rozvojom a zabezpečením likvidity a solventnosti podnikateľov vidieckeho priestoru.

Osnova (aktuálne problémy): 

  1. Vlastnícke vzťahy k pôde
  2. Zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu
  3. Úprava vlastníckych vzťahov k pôde v súlade s hospodárskym rozvojom vidieka
  4. Vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskej pôdy
  5. Dane a odvody súvisiace s poľnohospodárskym pôdnym fondom
  6. Oceňovanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  7. Informačné technológie v poľnohospodárstve

 

viac na:
http://www.fem.uniag.sk/fem/tp/
foto na:
http://www.fem.uniag.sk/fem/tp/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=19

PREZENTÁCIE:
http://spu.fem.uniag.sk/fem/tp/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=21


 

TOPlist